תנאי שימוש

כללי

ברוכים הבאים לאתר  shop.urbanico.co.il(להלן:"האתר").

האתר מציג ומציע למכירה אופניים חשמליים, חלקי חילוף ואביזרים נלווים של רשת חנויות ™Urbanico (להלן: "אורבניקו").

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאים אלה מהווים הסכם מחייב בינך ובין בעלי האתר. כל המשתמש באתר מביע הסכמתו, בעצם השימוש באתר בלבד, כי הוא מכיר את תנאי השימוש באתר ואת הכללים החלים על השימוש בו ומסכים להם. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בעיון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש להלן, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

המידע המצוי באתר, כולל תנאי השימוש, עשוי להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת. לפיכך, הינך מחויב לקרוא את תנאי השימוש באתר לפני כל שימוש באתר.

תנאי השימוש באתר חלים על כל שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו, בין אם באמצעות מחשב ובין אם באמצעות מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולארי, מחשב כף יד וכיו"ב.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד. השימוש במונחים "אנו" ו- "האתר" מתייחס לבעלי האתר.

איסור רכישה למטרות מסחריות
הרכישה באתר מותרת אך ורק לצרכים אישיים. חל איסור לרכוש באתר פריטים לצרכים בעלי מאפיינים מסחריים. אורבניקו שומרת לעצמה את הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר נעשו למטרות מסחריות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הצגת המוצרים באתר
תצלומי הפריטים באתר מיועדים להמחשה בלבד. אורבניקו עושה ככל יכולתה על מנת שתצלומי הפריטים ישקפו נאמנה את המראה שלהם בפועל. יחד עם זאת, ייתכנו הבדלים שמקורם במגבלות טכניות (כגון: בעיות גרפיקה, שימוש בצגי מחשב ברזולוציות שונות וכו'). מובהר בזאת, כי לאורבניקו לא תהיה אחריות כלשהי בגין ההבדלים הנ"ל.

טעות סופר בתיאור מוצר לא תחייב את האתר.

זמינות פריטים במלאי
פריטים המוצעים למכירה באתר זה יסופקו בתנאי שהם מצויים במלאי בעת ביצוע ההזמנה.

במקרה חריג, שבו לאחר קבלת אישור הזמנה לא יהיה ניתן לספק את הפריט המוזמן, נציג אורבניקו ייצור עמך קשר ויציע לך לבצע הזמנה אחרת או לבטל את ההזמנה המקורית.

אורבניקו שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לשווק כל פריט מהפריטים המוצעים על ידה באתר, וזאת בכל עת וללא מתן הודעה מראש, ולא תהיה למי מהמשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

הצגת מחירים באתר
אורבניקו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים הנקובים באתר, בכל עת וללא מתן הודעה מראש. אורבניקו איננה מתחייבת כי המחיר הנקוב באתר, יהיה זול יותר מהמחיר המבוקש בגין אותו מוצר בחנויות הרשת השונות. המחיר שבו יחויב הקונה דרך האתר, הוא המחיר הנקוב באתר בעת מועד ביצוע הרכישה על ידו. טעות סופר במחיר מוצר לא תחייב את האתר.

אמצעי תשלום
הקנייה דרך האתר אפשרית באמצעות שימוש בכרטיסי אשראי בלבד.

ביצוע הרכישה דרך האתר מותנה בקבלת אישור כנדרש מחברת האשראי.

אישור הזמנה
לאחר אישור ההזמנה על ידי המשתמש (באמצעות השימוש באפשרות "שלח"), תועבר ההזמנה לטיפול אורבניקו לשם ביצועה.

בהעדר מניעה לבצע את ההזמנה, יועבר למשתמש, עד 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, אישור הזמנה לדואר האלקטרוני.

במידה שהפריט שהוזמן אזל מהמלאי או שחברת האשראי לא אישרה את החיוב, תישלח למשתמש הודעה מתאימה, כרטיס האשראי לא יחויב ואורבניקו תהיה פטורה מאספקת המוצר שהוזמן, מבלי שתהיה למשתמש כל טענה כנגדה בעניין זה.     

אספקת/הובלת המוצרים

כללי

כל המוצרים נבדקים ונארזים בקפידה באריזתם המקורית לפני המשלוח. אם הגיע המוצר ללקוח כשהוא פגום או שונה מן המוצר שהוזמן, יש לפנות מיד לשירות הלקוחות של אורבניקו.

אזורי חלוקה

פריטים שהוזמנו דרך האתר והתמורה בגינם שולמה דרך האתר, ניתן לספקם בשטח מדינת ישראל. משלוחים לאזור יו"ש ומזרח ירושלים ייקבע באופן פרטני. לא תתאפשר אספקה מחוץ לגבולות ישראל.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, תהא אורבניקו רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. אנו פועלים להבטיח אספקת מוצרים במועד לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה. עיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר.

אפשרויות מסירה

בעת ביצוע הרכישה, באפשרותך לבחור את הדרך המועדפת עליך לקבלת הפריט המוזמן. ניתן לקבל את המוצר באחת מהאפשרויות הבאות:

–        באמצעות שליח – משלוח המוצרים ללקוח יתבצע בתוך חמישה (5) ימי עסקים ממועד קבלת אישור הזמנה. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). האתר יעשה כמיטב יכולתו להקדים את זמן האספקה. עלות השליחות היא 35 ₪ ברחבי גוש דן, ו-45 ₪ ביתר אזורי הארץ.

–        איסוף עצמי – ניתן לאסוף את הפריט המוזמן באופן עצמי, בתיאום  טלפוני עם הסניף שבו בחרת לקבלת המוצר.

קבלת הפריט המוזמן

הפריט המוזמן יסופק אך ורק לידי מי שהזמין אותו. כתנאי קבלת הפריט, על המזמין להצטייד בתעודת זהות, להציגה בפני השליח ולחתום בפניו על טופס המאשר את קבלת הפריט שהוזמן.

מובהר בזאת, כי לא תתאפשר בשום אופן מסירה של הפריט ללא נוכחות המזמין והצגת תעודת זהות על ידו.

הגבלת אחריות

אורבניקו לא תהא אחראית לעיכובים באספקה הנובעים מאירועים שאינם בשליטתה כגון אירועים ביטחוניים, פעולות איבה, פגעי טבע, תאונות, שביתות והשבתות, תקלות במערכות המחשוב ו/או התקשורת. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש לאורבניקו תנקוט אורבניקו במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין.

במקרה שלא ניתן יהיה לספק מוצר, תהא אורבניקו רשאית לבטל את העסקה, וחיוב הלקוח יבוטל.

בכל מקרה, אחריות אורבניקו בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים שנרכשו באתר מוגבלת לנזקים ישירים בלבד ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של אורבניקו או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר שנרכש על ידי הלקוח. אורבניקו לא תהא אחראית ולא תשא בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

אורבניקו לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואחריות זו תחול על הלקוח בלבד ועל חשבונו. 

ביטול עסקה על ידי הלקוח
לקוח רשאי לבטל את עסקת הרכישה שביצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.

על פי חוק הגנת הצרכן, בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב עסקה בנכס מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

ביטל לקוח עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר, או עקב אי אספקת הנכס במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה, יוחזר ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, יבוטל חיובו של הלקוח בשל העסקה, יימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא יגבו מן הלקוח דמי ביטול כלשהם; קיבל הלקוח את הנכס נושא העסקה או החוזה, ישיב אותו חזרה במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לאורבניקו.

ביטל לקוח עסקה שלא עקב פגם בנכס או אי התאמה כאמור לעיל, יוחזר ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, יבוטל חיובו של הלקוח בשל העסקה, יימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא ייגבה מן הלקוח סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. קיבל הלקוח את הנכס נושא העסקה או החוזה, יחזירו לאורבניקו לסניף מרכזי רחוב לזרוב 7 ראשון לציון (בתיאום מראש) או לאחת מחנויות הרשת על פי בחירתו.

הפריט יוחזר באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

לא ניתן לבטל רכישה של פריטים שנפגמו בכל דרך ו/או שנעשה בהם שימוש כלשהו. החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו בידי הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכות אורבניקו לתבוע את נזקיה בשל כך. 

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

לתשומת לבך, לא ניתן לבטל רכישה לגבי פריטים שיוצרו ו/או הוזמנו במיוחד עבור דרישות הקונה, ובכלל זה בהתאם למידותיו.

ביטול עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב למחלקת שירות לקוחות בדוא"ל bubuassaf@gmail.com

ביטול עסקה על ידי אורבניקו
אורבניקו תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.

הודעה על ביטול או הפסקה תימסר ללקוח, ואורבניקו תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח ותשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אורבניקו בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

במקרה ואזל מוצר מן המלאי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני. במקרה זה, אורבניקו תהא רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם יקבל הלקוח את ההצעה, יעודכנו פרטי ההזמנה. אם ידחה הלקוח את ההצעה, תבוטל ההזמנה וכל חיוב כספי שבוצע בגינה יוחזר.

בוטלה הזמנה כאמור, לא תהא אורבניקו אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.

אחריות לאיכות המוצרים
לכל אחד מהפריטים הנמכרים דרך האתר תינתן תעודת אחריות מאת היצרן. לצד כל פריט ופריט באתר, מצוינת תקופת האחריות הניתנת בגינו.  

הפעלת האחריות תיעשה אך ורק על פי התנאים שקבע היצרן בתעודת האחריות שהנפיק, לגבי כל פריט ופריט בנפרד, ולא תהיה לקונה כל טענה בעניין זה.    

למען הסר ספק, האחריות לא תחול במקרים הבאים:

  • א. פגמים שנוצרו במוצר כתוצאה משימוש במוצר, לדוגמא, שריטות, קילופים או בלאי טבעי וסביר בהתאם למידת השימוש במוצר.
  • ב. קלקול שנגרם על ידי חבלה, תאונה, שימוש לקוי, טיפול רשלני, בלתי נכון או בלתי סביר, שלא בהתאם להנחיות הטיפול במוצר.
  • ג. נעשו במוצר שינויים, שיפוצים, ו/או תיקונים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.

במקרה ויש צורך בהחלפת המוצר והמוצר לא משווק יותר, יוחלף המוצר במוצר דומה , שווה ערך. אם לא תתאפשר החלפה יובא בחשבון משך זמן השימוש במוצר עד קלקולו או עד גילוי הפגם וזאת לצורך זיכוי / החזר כספי. אנו שומרים על הזכות לבחור בין תיקון להחלפת מוצר או חלק ממנו לבין זיכוי מלא או חלקי, הכול לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

אחריות כללית בגין פעילות האתר
השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (As Is). לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

אנו עושים כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת איננו מתחייבים שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. אורבניקו לא תהא אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה לרשת האינטרנט.

אורבניקו לא תשא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי הגולשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

שימוש ראוי באתרהנך רשאי לעשות שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד ובדרכים ההולמות את החוק.

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר.

אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים בתוכן האתר, סידורו ועיצובו, כולל המוצרים עצמם, שמות המוצרים, עיצובי האריזות, טקסטים, יצירות האומנות, הגרפיקה, התמונות, צילומי המסך, הוידאו, הצליל, וכל חומר אחר מושא לזכויות יוצרים, וכן לקט של כל האמור לעיל הינם בבעלות אורבניקו.

אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאורבניקו.

בנוסף, האתר מכיל סימני מסחר יקרי ערך של בעלי האתר, לרבות השמות "אורבניקו", “Urbanico” והסימנים המעוצבים בעברית ובאנגלית. כל שימוש בסימני המסחר הנ"ל אסור בהחלט.

שיפוי
הנך מתחייב לשפות את בעלי האתר או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

בוררות וסמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

מדיניות פרטיות
האתר מכבד את פרטיות המשתמשים. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהאתר, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שתקבל מהאתר.

האתר יהא רשאי להשתמש בנתונים סטטיסטיים שונים אודות המשתמשים באתר, כגון: הדפים שנצפו, זמני הגלישה, הפעולות שבוצעו וכדומה, ללא זיהוי המשתמשים, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

כל פרטי המידע האישי של הלקוחות המתקבלים בעת ביצוע ההזמנה נשמרים במאגרי המידע של האתר לצורך שימוש בתהליך הקנייה והמשלוח בלבד.  פרטים אילו אינם נמסרים לצדדים שלישיים זולת לספקים לצורך השלמת העסקה ואספקת המוצרים.

האתר נוקט אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע האישי הנמסר לו. העברת פרטי המידע האישי לאתר מתבצעת בטכנולוגיית SSL בצורה מוצפנת.

האתר אינו נחשף לפרטים פיננסיים אודות לקוחותיו, ואינו מקבל או מחזיק בפרטי כרטיסי האשראי של לקוחותיו.

על אף האמור לעיל, האתר רשאי להעביר פרטיו האישיים של לקוח לצד שלישי במקרים הבאים: 

  • א. קיימת מחלוקת משפטית בין הלקוח לבין האתר;
  • ב. הלקוח יבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;
  • ג. יתקבל צו שיפוטי המורה לאתר למסור את פרטי הלקוח ;
  • ד. בעלי האתר ימכרו או יעבירו בכל צורה שהיא את פעילות האתר לידי תאגיד או גוף משפטי אחר, באופן חלקי או מלא, או במקרה בו תתמזג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר.

האתר רשאי לעשות שימוש ב – "עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

שירות לקוחות
בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו:

בדואר אלקטרוני: bubuassaf@gmail.com

או בטלפון  03-7207220

האתר הינו בבעלות חברת אורבן סיטי בע"מ ח.פ. 515036515, המפעילה את רשת ™Urbanico בפריסה ארצית. משרדה הרשום של אורבן סיטי בע"מ מצוי ברחוב לזרוב 7, ראשון לציון.  

תנאי השימוש עודכנו לאחרונה בתאריך 5 בפברואר 2018 וניתנים לשינוי בכל עת ע"י בעלי האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי. נוסח תנאי השימוש כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.